201010.25
Off
0

CAH Okrugli stol “Hrvatski politički izazovi pred ulazak u Europsku uniju”, 17. listopada 2010.

CAH okrugli stol „Hrvatski politički izazovi pred ulazak u Europsku uniju“, održan 17. prosinca 2010. u  prostorijama British Council-a, Ilica 17, Zagreb.

U prostoru British Council-a te uz potporu Britanskog veleposlanstva u Zagrebu, 17. prosinca 2010. udruga Chevening Alumni Hrvatska ugostila je prof. dr. sc. Vesnu Pusić, predsjednicu Nacionalnog odbora za praćenje pregovora pri Hrvatskom saboru te mr. sc. Andreja Plenkovića, državnog tajnika za europske integracije pri Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske.

Izlagači su informirali nazočne članove CAH-a o trenutnoj političkoj situaciji u Republici Hrvatskoj, o statusu pregovaračkog procesa što ga Hrvatska vodi sa Europskom komisijom i naporima što ih zasebno Ministarstvo i Hrvatski sabor čine u promicanju edukacije građana na temu pristupa RH Europskoj Uniji i stvaranju sustavnog institucionalnog dijaloga sa zainteresiranim građanima. Na okruglom stolu bilo je bilo je govora i o otvorenim problemima koje RH i njezine institucije imaju pred sobom u nastojanju da se čim prije završi pregovarački proces.

Okruglom stolu kojeg je moderirala Wendy Zečić, članica Chevening Alumni Hrvatska, prisustvovalo je pedesetak naših članova.